Jednoručni duvač BV 300

Snaga/zapremina cilindra:

1.3KS/30.5 cm³

Max. volumen vazduha:

720 m³/h

Brzina vazduha:

70 m/sec

Težina:

4.5 Kg

Snažan i efikasan alat za čišćenje svih površina od lišća, grančica i generalno svih lakih otpadaka bez obzira da li u hobi ili profesionalne svrhe.

Specijalno je vođena briga o dizajnu ovih uređaja kako bi garantovali veliki komfor u radu kao i da osiguraju rad sa vrlo malo buke i da minimiziraju opterećenje za životnu sredinu.

Vodič za odabir duvača

Za baštovane i hobi korisnike koji žele da održavaju svoje leje, staze i zelene površine preporučujemo jednoručne modele zapremine 25 do 30 cm..

Leđno nosivi modeli sa raznovrsnom zapreminom cilindra od 30 do 70 cm., su bolje rešenje za čišćenje mnogo većih površina kao što su parkovi, stadioni ili javni putevi.

Određeni modeli mogu da se bez opterećenja konvertuju u usisne sekače dodavanjem specijalnog seta. Sa nožićem, usisani materijal se sitni i znatno mu se smanjuje zapremina. Opremljeni su antivibracionim sistemom koji znatno redukuje vibracije motora i ne dozvoljava im da se prenesu na ručke.

Pravilno državanje duvača

  • Na svakih 10 sati rada očistite filter vazduha tako što ga snažno protresete. Zamenite ga ako je oštećen.
  • Periodično proverite stanje filtera goriva i ako je prljav yamenite ga novim.
  • Očistite periodično rebra cilindra četkom ili komprimovanim vazduhom.
  • Periodično proverite stanje svećice, očistite je i proverite rastojanje elektroda (0,5 mm).
  • Proveravajte redovno stanje aupuha a u slučaju verzije od 62 cm3, uklonite hvatač varnica na svakih 30-40 sati rada i očistite ga od gareži.